Einsteinin matura vuodelta 1896:
Deutcshe Sprache und Litteratur 5
Franzosische Sprache und Litteratur 3
Italienische Sprache und Litteratur 5
Geschichte 6
Geographie 4
Algebra 6
Geometrie 6
Darstellende Geometrie 6
Physik 6
Chemie 5
Naturgeschichte 5
Im Kunstzeichnen 4
Im Technischen Leichuen 4
Paras mahdollinen arvosana on 6.

TILASTOLLISIA TUNNUSLUKUJA
EINSTEININ MATURASSA

Frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi

Frekvenssi kertoo kuinka monta arvosanaa on annetussa arvosanaluokassa. Suhteellinen frekvenssi taas kertoo kuinka monta prosenttia annetuista arvosanoista on annetussa arvosanaluokassa.

Frekvenssi merkitään f.

arvosana frekvenssi suhteellinen frekvenssi %
1 0 0
2 0 0
3 1 7,7
4 3 23,1
5 4 30,8
6 5 38,5

tai esimerkiksi

arvosana frekvenssi suhteellinen frekvenssi %
1-2 0 0
3-4 5 38,5
5-6 8 61,5

Keskiarvo

Keskiarvo on arvosanojen summan ja arvosanojen lukumäärän osamäärä.

Keskiarvo merkitään .

Moodi

Moodi eli tyyppiarvo on se arvosana, jota on eniten (tai ne arvosanat, joita on eniten).

Moodi merkitään Mo.

Mo = 6.

Mediaani

Mediaani on keskimmäinen arvosana (tai kaksi keskimmäistä tai kahden keskimmäisen keskiarvo), kun arvosanat on asetettu suuruusjärjestykseen.

Mediaani merkitään Md.

Arvosanat järjestettynä:
3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6

Md = 5.

Vaihteluväli ja vaihteluvälin pituus

Vaihteluväli ulottuu pienimmästä arvosanasta suurimpaan arvosanaan.

Vaihteluvälin pituus merkitään Δ (lue: delta).

Vaihteluväli on siis [3,6] ja Δ=6-3=3.

Keskihajonta

Keskihajonta eli standardipoikkeama kertoo arvosanojen poikkeaman keskiarvosta.

Keskihajonta merkitään s.


© Maarit Savolainen 2007-2008