:: :: MIKÄ ON SEURAAVA LUKU LUKUJONOSSA? :: :: PASCALIN KOLMIOON LIITTYVIÄ LUKUJONOJA :: ::
JONOON JÄRJESTY! | MIKÄ ON SEURAAVA LUKU LUKUJONOSSA?

Tehtävä aritmeettisista lukujonoista > >

Tehtävä geometrisistä lukujonoista > >

Tehtävä muista lukujonoista > >

Pohdi myös mikä on seuraava luku lukujonossa:
2, 3, 6, 8, 10, ...

Entäpä lukujonossa:
1, 11, 21, 1211, 111221, ...