T A U S T A A

Mimmit Mustissa ovat Erittäin Salaisia Agentteja ja he ottavat mittaa mittayksiköitä hallitsevista avaruusolioista...
Nokkelana kaverina olet päättänyt lähteä auttamaan tyttöjä mahdottomilta tuntuvien tehtävien ratkaisemisessa...

 
 
 
 

T E O R I A A

Pituuden yksiköt >>
Pinta-alan yksiköt >>
Tilavuuden yksiköt >>

 
    
 
 

T E H T Ä V I Ä

Tehtävien kuvaukset saat esiin viemällä hiiren tehtävän linkin päälle! Takaisin tehtävistä pääset klikkaamalla tehtävien otsakkeita!

Pituus
Ristikko pituuden yksiköistä >>
   

Tässä ristikossa verrataan muita pituuden yksiköitä pituuden perusyksikköön (=metri).
     - - -
Tehtävänä on täyttää ristikko annettujen sanavihjeiden perusteella.

Yhdistä samat pituudet >>
   

Tässä tehtävässä verrataan eri yksiköissä olevien pituuksien suuruuksia toisiinsa.
     - - -
Tehtävänä on yhdistää samat pituudet toisiinsa.

Muunna metreiksi >>
   

Tässä monivalintatehtävässä muunnetaan muita pituuden yksiköitä pituuden perusyksikköön (=metri).
     - - -
Tehtävänä on valita oikea kolmen vaihtoehdon joukosta.

Järjestä pituudet >>
   

Tässä tehtävässä verrataan eri yksiköissä olevien pituuksien suuruuksia toisiinsa.
     - - -
Tehtävänä on järjestää pituudet suuruusjärjestykseen pienimmästä alkaen.

Ilmoita pituus annetussa
yksikössä >>
   

Tässä tehtävässä harjoitellaan pituuden yksiköiden muuntamista.
     - - -
Tehtävänä on ilmoittaa pituus annetussa yksikössä.

Pinta-ala
Ristikko pinta-alan yksiköistä >>
   

Tässä ristikossa verrataan muita pinta-alan yksiköitä pinta-alan perusyksikköön (=neliömetri).
     - - -
Tehtävänä on täyttää ristikko annettujen sanavihjeiden perusteella.

Yhdistä samat pinta-alat >>
   

Tässä tehtävässä verrataan eri yksiköissä olevien pinta-alojen suuruuksia toisiinsa.
     - - -
Tehtävänä on yhdistää samat pinta-alat toisiinsa.

Muunna neliömetreiksi >>
   

Tässä monivalintatehtävässä muunnetaan muita pinta-alan yksiköitä pinta-alan perusyksikköön (=neliömetri).
     - - -
Tehtävänä on valita oikea kolmen vaihtoehdon joukosta.

Järjestä pinta-alat >>
   

Tässä tehtävässä verrataan eri yksiköissä olevien pinta-alojen suuruuksia toisiinsa.
     - - -
Tehtävänä on järjestää pinta-alat suuruusjärjestykseen pienimmästä alkaen.

Ilmoita pinta-ala annetussa yksikössä >>
   

Tässä tehtävässä harjoitellaan pinta-alan yksiköiden muuntamista.
     - - -
Tehtävänä on ilmoittaa pinta-ala annetussa yksikössä.

Tilavuus
Ristikko tilavuuden yksiköistä >>
   

Tässä ristikossa verrataan muita tilavuuden yksiköitä tilavuuden perusyksikköön (=kuutiometri).
     - - -
Tehtävänä on täyttää ristikko annettujen sanavihjeiden perusteella.

Yhdistä samat tilavuudet >>
   

Tässä tehtävässä verrataan eri yksiköissä olevien tilavuuksien suuruuksia toisiinsa.
     - - -
Tehtävänä on yhdistää samat tilavuudet toisiinsa.

Muunna kuutiometreiksi >>
   

Tässä monivalintatehtävässä muunnetaan muita tilavuuden yksiköitä tilavuuden perusyksikköön (=kuutiometri).
     - - -
Tehtävänä on valita oikea kolmen vaihtoehdon joukosta.

Järjestä tilavuudet >>
   

Tässä tehtävässä verrataan eri yksiköissä olevien tilavuuksien suuruuksia toisiinsa.
     - - -
Tehtävänä on järjestää tilavuudet suuruusjärjestykseen pienimmästä alkaen.

Ilmoita tilavuus annetussa yksikössä >>
   

Tässä tehtävässä harjoitellaan tilavuuden yksiköiden muuntamista.
     - - -
Tehtävänä on ilmoittaa tilavuus annetussa yksikössä.

 
© Maarit Savolainen 2004