Murtolukuja tikuilla

Ongelma 1: 7/8+5/9=3/4
Ongelma 2: 7/8-1/9=8/9
Ongelma 3: 3/4-1/3=1/4
Ongelma 4: 5/8-1/5=2/3
Ongelma 5: 6/7x1/2=2/7
Ongelma 6: 3/4x1/2=1/4
Ongelma 7: 5/6:3/4=5/8
Ongelma 8: 7/8:1/8=8/9
Ongelma 9: 2/3+1/5-1/2=1/9
Ongelma 10: 2/9:3/5x5/7=4/7

Huom. Tikkuja ei saa poistaa
eikä laittaa päällekkäin!

Kokonaislukuja tikuilla >>

© Maarit Savolainen 2009