J A    R A T K A I S U N    P A I K K A    
 
© Maarit Savolainen 2004

Mikä luku sopii x:n paikalle?

Onko väite tosi vai epätosi?

Yhdistä yhtälö ja sen ratkaisu toisiinsa

Onko yhtälöillä sama ratkaisu?

Yhdistä yhtälö ja laskutoimitus

Merkitse yhtälönä ja ratkaise

Onko luku x=-3 yhtälön ratkaisu?

Lisää yhtälönratkaisusta puuttuvat osat

Muistipeli yhtälöiden ratkaisuista

 
 
 
Neiti Y ratkaisee tahdon voimalla >>